RASPISAN LITERARNI KONKURS „POSLANIK U MOM SRCU“ 

RASPISAN LITERARNI KONKURS „POSLANIK U MOM SRCU“ 

Udruženje Svetionik raspisuje literarni konkurs „Poslanik u mom srcu“. Ovogodišnja tema je “Muhammedov a.s. put”. Radove je potrebno pisati u skladu sa temom konkursa. 
Oživimo sjećanje na Poslanika, neka je mir i spas na Njega. Neka On bude naš konstantni izvor inspiracije, ljubavi i života. 
Svi zainteresovani mogu slati svoje radove (priču, poeziju i prozu) na e-mail: 
poslanikumomsrcu@live.com 
Nagrada predviđena za prvo mjesto je 500 €, za drugo mjesto je 200 €, a za treće 100 €. 
Uslovi konkursa: 

Pravo učešća imaju svi oni koji žele pisati o Poslaniku a.s., iz cijelog regiona i dijaspore, bez obzira na zemlju u kojoj žive . Radovi moraju biti autorska djela koja nisu ranije nigdje objavljivana. Svaki učesnik je potrebno da pošalje i kraću biografiju ili CV (reći nešto o sebi i svom dosadašnjem radu) kao i kontakt podatke (ime i prezime, datum rođenja, mjesto boravka, adresa, zanimanje, telefon i e-mail). 

Tehnički uslovi: 
Tekst ne smije biti duži od dvije strane (1500 riječi). Svaki/a autor/ka može učestvovati sa jednim ili više radova, u jednoj ili više kategorija. Prispjeli radovi neće se vraćati, niti će se učesnicima konkursa plaćati autorsko pravo. 

Konkurs traje do 20. novembra 2020. godine. 

Srećno!