UDRUŽENJE SVETIONIK RASPISUJE KONKURS “TVOJA STIPENDIJA” ZA 2020/21. GOD. 

UDRUŽENJE SVETIONIK RASPISUJE KONKURS “TVOJA STIPENDIJA” ZA 2020/21. GOD. 

Projekat „Tvoja stipendija“ je novčana i edukativna podrška namijenjena studentima i učenicima. 
Odabrani kandidati dobijaju podršku za školovanje u vidu stipendije koja iznosi 50 € tokom 10 mjeseci u dinarskoj protivvrednosti. 

Ovom stipendijom, učenici pored finansijske podrške stiču i dodatno neformalno obrazovanje. Upravo zato odobreni kandidati potpisuju ugovor u kojem je jedna od stavki da pristaju da pohađaju obuke i da aktivno učestvovati u projektima korisnim za zanednicu. Organizujemo za njih radionice, predavanja, seminare i projekte koji za cilj imaju unapređenje uslova života studenata, njihovo karijerno usavršavanje i aktivizam u zajednici. 

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola, kao i studenti osnovnih i master studija. 
Na konkurs za dodjelu stipendija mogu se prijaviti učenici od I do IV razreda srednje škole i studenti od II do IV godine osnovnih studija kao i studenti na master studijama. 

Stipendija se dodjeljuje prema sljedećim kriterijumima, tj. prema sljedećim grupama studenata /učenika: 

  • Prva grupa su studenti i učenici sa dobrim prosjekom ocjena i oni koji su ostvarili dobre rezultate u dosadašnjem školovanju. 
  • Druga grupa su studenti i učenici koji dolaze iz porodica sa niskim mjesečnim primanjima. 
  • Treća grupa su studenti i učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim i težim bolestima. Studenti iz ove grupe mogu konkurisati od I godine fakulteta i iznad. 

POTREBNA DOKUMENTA 

Za apliciranje na konkurs „Tvoja stipendija“ neophodno je popuniti i dostaviti: 

1.       Prijavni formular – prijavni formilar se popunjava online. To možete učiniti klikom ovde. 

2.       Nakon što popunite online forular potrebno je da dostavite i popunite sledeće formulare: 

3.       Motivacionono pismo – klikom ovdje možete preuzeti motivaciono pismo; 

4.       Preporuku – klikom ovdje možete preuzeti preporuku; 

5.       Kopiju jednog identifikacionog dokumenta (lična karta/đačka knjižica/indeks/pasoš); 

6.       Potvrdu o upisu godine (2020/21), srednje škole/fakulteta/master studija; 

7.       Potvrda o položenim ispitima i potvrdu o prosjeku ocjena za prethodnu godinu (da biste dobili besplatnu potvrdu potrebno je da se obratite studentskom parlamentu i naglasite da je za konkurs “Tvoja stipendija”); 

8.      Potvrda o visini primanja članova porodice koje su u radnom odnosu. 

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa, osim gore navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osjetljivoj društvenoj grupi i to: 

Kandidati bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad i umrlice preminulih roditelja; 

Kandidati iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat; 

Lica sa invaliditetom i lica sa težim hroničnim bolestima – mišljenje Interresorske komisije ili potvrdu Udruženja lica sa invaliditetom; 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti lično (dokumentaciju ne može dostaviti ni član uže porodice, već kandidat lično) u prostorijama udruženja Svetionik. Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju. 

NAPOMENA 
Kandidati koji su prošle godine aplicirali nisu u obavezi ponovo popuniti online formular, a od dokumentacije dostavljaju samo potvrdu o upisu nove školske 2020/21 godine. 

KRITERIJUMI ZA DOBIJANJE STIPENDIJA 

Kriterijumi za dodjelu stipendije kandidatima utvrđuje se na osnovu 4 kriterijuma: 

Uspjeh ostvaren u prethodnom školovanju na osnovu uspjeha u predhodnim godinama 

Socijalno-ekonomskog statusa porodice, koji se utvrđuje se na osnovu prosjeka ukupnih mjesečnih prihoda po članu porodice učenika. 

Da li su kandidati iz osjetljivih društvenih grupa. Studenti i učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima – također imaju pravo da podnesu zahtjev da se posebno rangiraju. 

Volontiranje i aktivizam. Važnu ulogu ima i to da li je kandidat društveno aktivan, odnosno da li volontira i učestvuje u akcijama i projektima koje su korisne za zajednicu . Projekat „Tvoja stipendija“ želi da promoviše i podstakne mlade da volontiraju i budu aktivan dio zajednice, zbog toga se ovaj kriterijum značajno boduje prilikom odabira kandidata, jer smatramo da je uloga svakog pojedinca da kroz društveni rad doprinosi svom okruženju. 

Odabir stipendista vrši komisija sačinjena od predstavnika donatora i udruženja Svetionik. 

ROK I POSTUPAK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA 

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 10. oktobra do 30. Novembra 2020. godine. 
Neblagovremeno dostavljena i nepotpuna konkursna dokumentacija, kao i dokumentacija podnijeta od strane neovlašćenih lica, neće biti razmatrana. 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti lično (dokumentaciju ne može dostaviti ni član uže porodice, već kandidat lično). 
Kandidat za dobijanje stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom u udruženje Svetionik, ulica Šabana Koče br. 11. 

Radno vrijeme: ponedjeljak – četvrtak od 10:00h do 13:00h. 

Konačna rang-lista kandidata biće objavljena na internet stranici Udruženja Svetionik. 

Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja iste. Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka ili ukoliko korisnik napusti redovno školovanje. 

ISPLATA STIPENDIJE 

Za tekuću školsku godinu stipendija se isplaćuje studentu/učeniku u iznosu od 6.000 RSD na 10 jednakih mjesečnih rata. 

Broj stipendija utvrđuje se na osnovu prikupljenih sredstva u okviru kampanje „Doniraj stipendiju“. Detaljnije o kampanji i na koji način možete podržati studente možete videti na sledećem linku. 

VAŽNE SMIJERNICE 

Prvo popunjavate online aplikacioni formular, i tek nakon toga dostavljate ostalu dokumentaciju. Motivaciono pismo je obavezno ima važnu ulogu prilikom odabira kandidata za stipendiranje. Preporuka takođe ima važnu ulogu u odabiru kandidata.