Seminar na temu “Proces komunikacije”

Seminar na temu “Proces komunikacije”

Komunikacija je kompleksan proces koji predstavlja jedan od osnovnih preduslova za zdrav i srećan život. Adekvatna komunikacija je neophodna za uspešan timski rad i predstavlja ključno rešenje skoro svakog konflikta.

U cilju poboljšanja veština komuniciranja, 11. i 12. marta u Sjenici je održan seminar “Proces komunikacije i razrešenje konflikta u timskom radu i delovanju”, koji su organizovali nevladina organizacija Svetionik i udruženje Reakt uz finansijsku podršku Nacionalnog Demokratskog Instituta.
Učesnici MultiCool School programa upoznali su se sa osnovnim komponentama komunikacije, greškama do kojih dolazi prilikom komuniciranja i sagledaju svoje veštine komuniciranja.

Na zabavan način, kroz igre i zadatke, učesnici su imali priliku i da uoče poteškoće i prednosti rada u timu, konflikte koji se javljaju u timskom radu i načine kako ih prevazići.