ŠN: Predavanje “Istraživačko novinarstvo”

ŠN: Predavanje “Istraživačko novinarstvo”

“Dokument je najbitniji dio istraživačkog novinarstva”

Učesnici Škole novinarstva su imali priliku da uz mentorstvo dugogodišnjeg novinara, Nikole Kočovića, na predavanju o istraživačkom novinarstvu nauče puno o istraživačkom procesu. Predavanje je odgovorilo na pitanja koji su to koraci koji se moraju preći u samom procesu, od formulacije problema, pisanih izvora, istraživačkih razgovora, reportaže, plana akcije, grednje temelja, pripreme za ključni intervju, pa sve do konačnog teksta.

U istraživačkom novinarstvu dokumenti igraju ključnu ulogu, oni su najbolji prijatelji istraživačkog novinarstva. Dokumenta obezbeđuju dokaze o nezakonitim radnjama, a posao novinara je da ih pribavi i dobro analizira. Ljudski izvori su također bitan element istraživačkog novinarstva. Ono što predstavlja ljudske izvore jesu zvaničnici i njihovi stavovi institucije koju predstavlja. Očevici predstavljaju značajan izvor informacija zato što su u stanju da opišu događaj. U ljudske izvore također spada i Insajder kao najvredniji izvor informacija pošto su iz prve ruke upoznati sa prilikama u Gradskoj upravi ili nekoj drugoj instituciji.

Mentor je učesnicima pokazao listu zvaničnih sajtova koji se koriste u istraživačkom novinarstvu te kako i na koji način ih mogu koristiti u istraživanju priče. Nakon toga su učesnici imali zadatak da istraže neku priču i primene sve informacije i znanje koje su stekli.