ŠN: Radionica “TV novinarstvo – Anketa”

ŠN: Radionica “TV novinarstvo – Anketa”

Učesnici Škole novinarstva su imali priliku da u prostorijama medijskog portala A1, uz mentorstvo novinara Enesa Radetinca, nauče mnogo toga o anketiranju.

U uvodnom dijelu, učesnici su stekli osnovna znanja o tome na koji način treba postaviti pitanje, o tome da pitanja trebaju biti od javnog značaja, da pitanje ne smije početi sa “da li”, a isto tako ne smije biti predugo. Nakon toga, učesnici su smislili pitanja i imali zadatak da se nađu u ulozi novinara koji u pratnji kamermana anketira građane.

Da bi što bolje i kvalitetnije odradili svoj zadatak, učesnici su bili podijeljeni u više grupa.
Svi učesnici su uspješno odradili po 5 anketa, nakon čega su se vratili u prostorije portala i zajedno odgledali odrađene ankete i diskutovali o iskustvima koja su imali na terenu.