SPISAK POTROŠENIH SREDSTAVA ZA POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U SANDŽAKU 

SPISAK POTROŠENIH SREDSTAVA ZA POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U SANDŽAKU 

Tokom drugog talasa pandemije Udruženju Svetionik je ukupno donirano: 3. 641.088 RSD. 

Potrošeno je: 2. 912.701,20 RSD. 
Preostalo je: 728.386,80 RSD – 
sredstva koja nismo utrošili ostavljamo ih ukoliko dođe do novog talasa Covida, za kupovinu sredstava u tu svrhu. 

Ukoliko do kraja godine ne bude imalo potrebe za dodatnu pomoć povodom Covida 19 kupićemo aparat koji u tom trenutku bude potreban nekom od odjeljenja Opšte bolnice N. Pazar. 

Napominjemo, da smo imali izuzetnu saradnju sa građanima Sandžaka, građanima Srbije kao i sa našim drgim ljudima koji žive u dijaspori, svi su oni zajedno slali donacije i interesovali se za stanje u Sandžaku. 

Imali smo izuzetnu saradnju i sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine i organizacijama iz Srbije. 

O svim ovim uspješnim saradnjama, njihovim donacijama, pisali smo uredno na našem profilu. 

Tokom drugog talasa, u periodu prikupljanja donacija, volonteri Udruženja Svetionik su uporedo sa prikupljanjem donacija i kupovinom sredstava aktivno radili i na terenu, na dostavljanju sredstava bolnicama, kao i na direktnom pomaganju u bolnicama gdje su bili stalno na usluzi, na čemu se, našim volonterima, posebno zahvaljujemo. 

Jedna ekipa volontera je radila direktno sa građanima, kupujući im lijekove na poziv i dostavljajući im iste na kućnu adresu. 

Ovo je bio težak period za cijeli Sandžak a mi smo se trudili da ga olakšamo zajedno sa kolegama iz drugih organizacija te se ovim putem zahvaljujemo i svima njima, svjedoci smo i njihovog neumornog rada, brige i ljubavi prema Sandžaku. 

U nastavku teksta vam predstavljamo detaljniji popis prikupljenih sredstava- kako su potrošena, kao i u kojim mjestima: 

ZDRAVSTVENI CENTAR U NOVOM PAZARU: 

Posteljina, 300 komda, RSD 229.125,00; 
Jastuci, 150 komada, RSD 53.000,00; 
Total face maske, 4 komada, RSD 105.600,00; 
Protokomer, 11 komada, RSD 134.161,20; 
Total face maske, 6 komada, RSD 158.400,00; 
Skafanderi RSD 10.500,00; 
Prenosivi klima uređaji, 7 komada, RSD 200.000,00; 
Konctrator za kiseonik (Doniran humanitarnoj organizaciji „Put Sredine“) 1 komad, RSD 70.500,00. 
UKUPNO UTROŠENO ZA NOVI PAZAR: RSD 961.286,20 
…. 

DONIRANO U ROBI: 
Tablete Vitamin c 4900 kom; 
Sirup beli slez 20 kom; 
Ampule vitamin c 50 kom; 
Maske za kiseonik 60 kom; 
Hiruške maske 30.000 kom; 
Vizir 200 kom. 

————————————————————— 

BOLNICA U TUTINU: 
Koncetrator za kiseonik, 1 komad, RSD 70.500,00; 
Maske, komada, RSD 29.250,00; 
Skafanderi, komada, RSD 10.500,00; 
EKG pokretni, 1 komad, RSD 153.600,00; 
UKUPNO UTROŠENO ZA O.TUTIN: RSD 263.850,00. 
… 

DONIRANO U ROBI: 
Maske za kiseonik – 20 kom; 
Ćebe – 8 kom: 
Latex Rukavice – 2500 kom; 
Posteljina – 25 kom; 
Vizir – 50 kom; 
Hiruške maske – 10.650 kom. 
———————————————————————– 

BOLNICA U SJENICI: 

Koncentrator kiseonika, 3 komada, RSD 282.000,00; 
Inhalator, 3 komada, RSD 18.000,00; 
Dekontaminator za sterilizaciju, 1 komad, RSD 122.400,00; 
Metalni sanduk, 15 komada, RSD 98.700,00; 
Film za rendgen, 1000 komada, RSD 97.340,00; 
UKUPNO UTROŠENO ZA O.SJENICA: RSD 618.440,00 
… 

DONIRANO U ROBI: 
Ćebe – 8 kom; 
Vizir – 60 kom; 
Hiruške maske – 10.000 kom. 
———————————————————————- 

AMBULANTA – RIBARIĆE: 

Regulator kisonika, 2 komada, RSD 47.000,00; 
Inhalator, 2 komada, RSD 12.000,00; 
Controloc, 50 komada, RSD 14.300,00; 
Toplomer sa živom, 12 komada, RSD 3.600,00; 
Bezkontaktni toplomer, 2 komada, RSD 19.975,00; 
Lekovi u Sebečevo, RSD 10.000,00; 
UKUPNO UTROŠENO ZA RIBARIĆE: RSD 106.875,00 
… 
DONIRANO U ROBI: 
Stalak za infuziju – 2 kom; 
Ćebe – 2 kom; 
Flasteri za inf. – 3 kom; 
Esmarhove poveske – 2 kom; 
Latex rukavice 500 – kom. 
——————————————————————– 

BOLNICA U PRIBOJU: 

Pulsni oksimetar, 5 komada, RSD 70.500,00; 
Beskontaktni toplomeri, RSD 35.250,00; 
Regulator za kiseonik, 6 komada, RSD 141.000,00; 
Skafanderi, RSD 10.500,00; 
UKUPNO UTROŠENO ZA PRIBOJ: RSD 257.250,00 
… 

DONIRANO U ROBI: 
Posteljina – 15 komada; 
Ćebe – 9 komada; 
Rukavice Latex – 400 komada; 
Pvc rukavice – 2500 komada; 
Sredstvo za dez. – 8 komada; 
Maske za kiseonik – 20 komada; 
Hiruške maske – 1000 komada; 
—————————————————————- 

OD DONIRANIH SREDSTAVA ZA COVID UKUPNO PODIJELJENO 300 PKAETA ZA UGROŽENE PORODICE – 

Pored ovih paketa Udruženje je vršilo i redovnu mjesečnu podjelu za svoje korisnike. 

Utrošeno za 300 paketa: RSD 705.000,00. 

Paketi sa osnovnim životnm namirnicama su podjeljeni porodicama u 
N.Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši i okolnim 
naseljima. 

Hvala svima na povjerenju! 

Nastavljamo dalje sa radom – za našu zajednicu uz vaše svjetlo! Jer, prijatelj je prijatelju SVETIONIK.