Radionica: “Unutrašnja komunikacija”

Radionica: “Unutrašnja komunikacija”

Unutrašnja komunikacija je most koji povezuje našu misao i osećanje, omogućavajući nam da dublje razumemo sebe i pronađemo mir u haosu sveta.


Tek onda kada naučimo da oslušnemo sebe bićemo istinski spremni za komunikaciju sa drugima.
Prepoznavši značaj unutrašnje komunikacije odlučili smo da ovu radionicu posvetimo upravo toj temi. Tokom radionice, učesnici su istraživali različite aspekte komunikacije i učili o važnosti autentičnog izražavanja i aktivnog slušanja. Kroz razne vežbe, diskusije i interaktivne igre, stvorili smo prostor za otvorenu i iskrenu komunikaciju.


Učesnici su imali priliku da iskažu #svoje misli, osećanja i ideje, kao i da vežbaju veštine slušanja i empatije. Radionica je podstakla dublje razumevanje međuljudskih odnosa i pružila alate za izgradnju kvalitetnih komunikacijskih veza. Radionica je održana za dve grupe naših stipendista.
Predavači: Milena Mutavdzić i Muhterema Čuljković