UVOD U PRAVO II 

UVOD U PRAVO II 

U okviru Balkanske omladinske škole održan je nastavak predavanja iz oblasti prava.O važnim aspektima društvenog života pravno uređenog društva govorio je doc. dr Senad Ganić. “U nastavku seta ovih predavanja postojala je potreba da se istaknu neki od važnih aspekata društvenog života pravno uređenog društva. Zbog toga je akcenat bio na insistiranju na sekularističkom poretku, i na objašnjenju problema koji proizilaze za neko društvo ukoliko je taj poredak ugrožen. Podsjetili smo se tokom predavanja i na važnost Evropske konvencije o ljudskim pravima, naročito člana devet, koji se tiče slobode ispoljavanja vjere, zbog specifičnih prilka koje postoje ovdje, te zbog jedne latentne islamofobije koja vlada u Evropi. Podsjetiti uvijek na proklamovana prava, te na ono na šta se Evropa obavezala je uvijek korisno. Dotakli smo se i pitanja nacije. Bilo mi je važno da učesnicima kažem da je pitanje nacionalnog izjašnjavanja njihovo lično pitanje, te stvar njihovog subjektivnog osjećaja i da je bilo kakva naučna teza ili priča o tome ko je kakve nacije nepotrebna u situaciji kada se vi osjećate kao pripadnik nečega što je očito suprotno parametrima koje vam daje neko drugi. Ideja mi je da se mladi podstaknu da društveno djeluju kao umni ljudi, kao ljudi koji znaju nešto više, da imaju odgovornost prema zajednici u kojoj žive i da se moraju truditi da nam svima učine budućnost ljepšom”, rekao je Ganić. Doc. Dr. Senad Ganić diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa doktorskom disertacijom „Državni suverenitet u svjetlu savremenog međunarodnog prava“. Profesor je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru na predmetima: Međunarodno javno pravo, Međunarodno krivično pravo i Međunarodno privatno pravo. Takođe je professor na doktorskim studijama univerziteta u Beogradu. Objavio je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Član je srbijanskog kao i međunarodnog udruženja za međunarodno pravo. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *