“BOSANSKI JEZIK JE JEZIK BOŠNJAKA, I SVIH ONIH KOJI GA TAKO DOŽIVLJAVAJU” 

“BOSANSKI JEZIK JE JEZIK BOŠNJAKA, I SVIH ONIH KOJI GA TAKO DOŽIVLJAVAJU” 

Ovogodišnja Balkanska omladinska škola je počela predavanjem prof.dr. Seada Šemsovića na temu “Bosna, Bošnjaci i bosanski jezik – Historijski okviri geneze pojmova”. 

Polaznici su imali priliku da čuju činjenice o historiji i razvoju Bošnjaka od najranijih doba do danas. 

Oni su dodali da su na ovom predavanju čuli pojedinosti koje prije nisu imali prilike čuti, sa kojima se nisu susretali u toku formalnog obrazovanja. 

Želimo se zahvaliti firmi Campi koja je donirala osvježenje prisutnima te doprinijela ljepšoj atmosferi. 

O predavaču: 

Prof. dr. Sead Šemsović je učesnik i pokretač mnogih projekata vezanih za promovisanje bošnjačkog naroda, bošnjačke kulture kao i maternjeg jezika Bošnjaka. 

Glavni je i odgovorni urednik „Godišnjaka“ Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Sarajevu, kao i časopisa Bošnjačka riječ, časopisa za nauku, kulturu i književnost sandžačkih Bošnjaka. 

Profesor je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru od njegovog osnivanja i vanredni je profesor na odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.