INFORMATIVNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

INFORMATIVNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

U okviru projekta “Zajedno za aktivno građanstvo”, danas, 24. marta, održan je informativni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, gradonačelnikom Novog Pazara, Nihatom Biševcem i članom Gradskog vijeća, Fevzijom Murićem. 

Cilj projekta je izrada strategije za preventivno djelovanje institucija te njihovu komunikaciju uslijed nastanka pandemije. 

Svetionik projekat sprovodi zajedno sa partnerima Front, Takt i Connect. 

Projekat finansira Vlada Švajcarske, preko švajcarske nevladine organizacije HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.