Literarni konkurs “Poslanik u mom srcu”

Literarni konkurs “Poslanik u mom srcu”

Literarni konkurs na temu “Poslanik u mom srcu” se tradicionalno organizuje i ove godine u okviru istoimene manifestacije u mjesecu kada je rođen Muhamed a. s, neka je mir i spas na njega, čiji je život i danas inspiracija mnogima širom svijeta.

Ovaj konkurs je do sada bio realizovan i pod različitim nazivima, kao što su “Pismo Poslaniku a. s.”, “Život Poslanika s.a.v.s” i slično. Stoga želimo naglasiti da ovogodišnja tema može obuhvatiti pisanje i o svim dosadašnjim temama, ali i druge koje su usko vezane sa Poslanikom a.s.

Svi zainteresovani mogu slati svoje radove (poeziju i prozu) na e-mail:
poslanikumomsrcu@live.com

Nagrada predviđena za prvo mjesto je 500 €, za drugo mjesto je 200 €, a za treće 100 €.

Uslovi konkursa:

  • Pravo na učešće imaju svi autori bez obzira na zemlju porijekla, bez određene starosne granice.
  • Radovi moraju biti autorska djela koja nisu ranije nigdje objavljena.
  • Tekst ne smije biti duži od dvije strane (1500 riječi).
  • Svaki/a autor/ka može učestvovati sa jednim ili više radova, u jednoj ili više kategorija.
  • Pisati koristeći slova č, ć, š, ž, đ.
  • Rad slati u word dokumentu.
  • Uz rad treba poslati i kraću biografiju autora u posebnom word dokumentu (ime i prezime, datum rođenja, mjesto boravka, adresa, zanimanje, telefon i e-mail).
  • Prispjeli radovi neće se vraćati, niti će se učesnicima konkursa plaćati autorsko pravo. Radovi se mogu koristiti od strane organizatora bez traženja autorskog prava.
  • Radove će ocjenjivati stručni žiri.

Konkurs traje do 6.10.2023. godine.

Sretno!