POMOĆ BOLNICI U TUTINU 

POMOĆ BOLNICI U TUTINU 

U razgovoru sa predstavnicima bolnice u Tutinu dobili smo informaciju da im je neophpdan prenosivi EKG aparat koji smo od pristiglih donacija i obezbijedili. 

  Cijena jednog prenosivog EKG aparata je 153 600 RSD. 

Hvala svim prijateljima naše zajednice koji su bili uz nas u najtežim momentima. 

  Hvala vam na povjerenju! 

Nastavljamo dalje sa aktivnostima koje imaju za cilj pospješivanje naše zajednice i širenja dobra u njoj.