Sastanak sa predstavnicima Kancelarije za mlade

Sastanak sa predstavnicima Kancelarije za mlade

Predstavnici našeg udruženja Svetionik su posetili Kancelariju za mlade, gde smo imali čast i zadovoljstvo da se sastanemo sa dosadašnjim pomoćnikom gradonačelnika, a sada direktorom Kancelarije za mlade, gospodinom Tarikom Rupićem. Tokom našeg sastanka, razgovarali smo o ključnim temama koje se tiču unapređenja saradnje između civilnog sektora i lokalnih vlasti u Novom Pazaru.


Jedan od glavnih fokusa bio je na tome kako možemo zajedno raditi na unapređenju civilnog sektora u našem gradu, te kako uspostaviti čvršću i efikasniju komunikaciju između organizacija civilnog sektora i predstavnika lokalne samouprave. Cilj nam je da stvorimo sinergiju koja će doprineti boljem razumevanju i saradnji, čime ćemo omogućiti da se glas civilnog sektora jasnije čuje i bolje razume.


Takođe, dotakli smo se i važnosti umrežavanja organizacija na lokalnom nivou. Razmenjivali smo ideje o tome kako možemo da kreiramo platforme za saradnju koje će omogućiti organizacijama da dele resurse, znanja i iskustva. Verujemo da će ovakav pristup omogućiti da se stvore novi projekti i inicijative koji će direktno koristiti građanima Novog Pazara, posebno mladima, koji su naša budućnost.


Ovaj sastanak je bio samo početak našeg zajedničkog puta ka stvaranju jače, povezanije i aktivnije zajednice.

Zahvaljujemo se Kancelariji za mlade i gospodinu Tareku Rupiću na otvorenosti za dijalog i spremnosti da zajedno radimo na unapređenju našeg grada.


Svetionik sprovodi projekat “Inicijative za bolju budućnost” koji je deo šireg projekta “EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji”, uz finansijsku podršku Evropske Unije. Projekat je usmeren na osnaživanje procesa pristupanja Srbije u EU kroz kreiranje podsticajnog okruženja za civilno društvo i aktivno učešće aktera van sistema javne uprave u procesima donošenja odluka.