Seminar u Beogradu

Seminar u Beogradu

“Izolovano možemo postići uspeh, ali zajedno možemo ostvariti veličanstvene stvari.” O značaju timskog rada, omladinskog aktivizma i volonterizma imali smo priliku da razgovaramo na seminaru održanom prethodnog vikenda u Beogradu. Seminar je okupio mlade iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina, koji su aktivno učestvovali i doprineli obogaćivanju diskusija. Tokom nekoliko intenzivnih dana, fokusirali smo se na važnost timskog rada, ulogu aktivizma u društvu i snagu volonterizma.


Učesnici su imali priliku da se angažuju kroz interaktivne radionice, grupni rad i otvorene debate, stičući nova znanja, veštine i perspektive. Inspirativna atmosfera i entuzijazam svih prisutnih doprineli su dinamičnim i raznovrsnim razmenama ideja.
Seminar su realizovali udruženja Svetionik i Reakt uz podršku Nacionalnog Demokratskog Instututa.