MCS: Predavanje “Nacija i država”

MCS: Predavanje “Nacija i država”

Održano je predavanje za polaznike MooltiCool School-a, na temu “Nacija i država”, koje je održano u Svačanoj sali Kulturnog centra. Predavanje je održao Ivan Ejub Kostić, a svoje izlaganje je počeo time kako je teško razdvojiti drzavu i naciju i šta predstavlja nacionalno uređenje.

Tokom predavanja, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa razlikama u razvoju i shvatanju nacije, kao i sa pojmom nacije kao političke i kulturne zajednice. Predavač je posebno naglasio osobine nacija kao političkih zajednica, preklapanje religije i nacije, kao i razlike između konzervativnog i ekspanzionističkog nacionalizma. Takođe je bilo reči i o multikulturalizmu i njegovim opisnim i normativnim pojavama.

U drugom delu predavanja, učesnicima je bilo omogućeno da pokrenu diskusiju i razmene svoja mišljenja na ovu temu.