OTVOREN KONKURS “TVOJA STIPENDIJA” – 2018/19

OTVOREN KONKURS “TVOJA STIPENDIJA” – 2018/19

Udruženje Svetionik raspisuje konkurs “Tvoja stipendija” za 2018/19. godinu. 

I – USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJA 

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola, kao i studenti osnovnih i master studija. Na konkurs za dodjelu stipendija mogu se prijaviti učenici od I do IV razreda srednje škole, studenti od  I do IV godine osnovnih studija i studenti na master studijama. 

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa 

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, djeca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima) imaju pravo da podnesu zahtjev da se posebno rangiraju. 

Broj stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Udruženja za odgovarajuću godinu. 

II- POTREBNA DOKUMENTA 

Za apliciranje na konkurs „Tvoja stipendija“ neophodno je u prvom krugu dostaviti: 

prijavni formular – klikom ovdje možete preuzeti formular; 

motivacionono pismo  – klikom ovdje možete preuzeti motivaciono pismo; 

preporuku – klikom ovdje možete preuzeti preporuku; 

kopiju jednog identifikacionog dokumenta (lična karta/đačka knjižica/indeks/pasoš); 

i potvrdu o upisu godine srednje škole/fakulteta/master studija. 

Kandidat koji je bio korisnik stipendije za školsku 2017/18. godinu od dokumenata će podneti samo potvrdu o upisu sledeće godine srednje škole, fakulteta ili master studija i potvrdu o proseku ocjena/položenim ispitima za prethodnu godinu. 

A ukoliko im bude odobrena stipendija moraju dostaviti dokumenta koja će potvrditi navedene podatke o školovanju i porodičnim primanjima. 

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to: 

učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad i umrlice preminulih roditelja; 

iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat; 

lica sa invaliditetom i lica sa hroničnim bolestima – mišljenje Interresorske komisije ili potvrdu udruženja invalida; 

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju. 

III – ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA 

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 15. decembra 2018. do 15. januara 2019. godine. 

Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana. 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti lično! 

Udruženje Svetionik, ulica Šabana Koče br. 11. 

Radno vrijeme:  pon – subota od 12:00h do 17:00h. 

IV – KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLjEDA KANDIDATA 

Redosljed kandidata za dodjelu stipendije utvrđuje se na osnovu: 

1) uspjeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to: 

– opšteg uspjeha od V do VIII razreda osnovne škole – za učenike I razreda srednje škole, odnosno opšteg uspjeha iz prethodno završenih razreda srednje škole – za učenike ostalih razreda srednje škole, 

– na osnovu uspjeha u predhodnim godinama osnovnih studija, tj. na osnovu uspjeha u srednjoj školi za studente I godine osnovnih studija. 

2) socijalno-ekonomskog statusa porodice. 

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu prosjeka ukupnih mjesečnih prihoda po članu porodice učenika. 

V – POSTUPAK 

Kandidat za dobijanje stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom. 

Konačna  rang-lista kandidata biće objavljena na internet i facebook stranici Udruženja. Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja. 

Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka ili ukoliko korisnik napusti redovno školovanje. 

VI – ISPLATA STIPENDIJE 

Za tekuću školsku godinu stipendija se isplaćuje učeniku u 10 jednakih mjesečnih rata. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *