Početak projekta “Inicijative za bolju budućnost”

Početak projekta “Inicijative za bolju budućnost”

Udruženje “Svetionik” postalo je deo EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji.

Ovaj program podrške civilnom društvu realizuje se u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Aktivnosti EU Resurs centra usmerene su na unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i neformalnih grupa radi njihovog pozitivnog uticaja na tekuće reforme i proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Aktivnosti “Svetionika”, kao dela EU Resurs centra, biće usmerene na podršku neformalnim grupama. Ovo obuhvata nekoliko vidova podrške:

  • Dodelu različitih vrsta donacija neformalnim grupama;
  • Izgradnju kapaciteta neformalnih grupa kroz obrazovne programe i pružanje mentorstva za primenu stečenih znanja u praksi;
  • Osmišljavanje i sprovođenje lokalnih inicijativa.

Program podrške neformalnim grupama namenjen je neformalnim grupama sa teritorije Srbije koje su posvećene razvoju lokalne zajednice i okupljanju građana radi rešavanja lokalnih problema i izazova. “Svetionik” će pružati podršku neformalnim grupama u centralnom i zapadnom regionu Srbije. Ciljevi ovog programa su:

  • Razvoj neformalnih grupa koje aktivno deluju na lokalnom nivou;
  • Jačanje kapaciteta neformalnih grupa radi unapređenja lokalnih zajednica i javnih politika u skladu sa potrebama građana i evropskim vrednostima;
  • Razvoj okruženja koje je podsticajno za aktivnosti neformalnih grupa i građanski aktivizam.

Svetionik pokriva sledće gradove i opštine:
Kraljevo, Novi Pazar, Vrnjačka Banja, Raška, Tutin, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica.

U okviru programa, neformalne grupe mogu konkurisati za finansijsku podršku za projekte u svojim zajednicama. One grupe koje dobiju donacije imaće na raspolaganju dodatnu mentorsku i ekspertsku podršku potrebnu za realizaciju projekata.

Udruženje Svetionik će do kraja godine raditi i na izradi preporuka za neophodne reformske aktivnosti za podršku neformalnim grupama i OCD koje rade sa mladima od strane loklane samouprave. Program sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

EU Resurs centar vodi BOŠ u partnerstvu sa Užičkim centrom za prava deteta, Novosadskom novinarskom školom, organizacijom ENECA, Novom planskom praksom, Sigurnim stazama, Mladim poljoprivrednicima Srbije i međunarodnim partnerom, Fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung).