Dokumentarni film, diskusija i analiza

Dokumentarni film, diskusija i analiza

“Fokusirati se i biti prisutan znači čuti zvuk svemira u sebi.”

Sa grupom stipendista održano je gledanje dva kraća dokumentarca, nakon čega je diskutovano o istom. Teme dokumentaraca su bile “Fokus” i “Ispiranje mozga”. Temom “Fokus” obuhvaćena su pitanja poput: može li se mozak fokusirati na dve stvari istovremeno, kako se u svetu sve većih okolnih stimulansa, uticaja tehnologije, fokusirati, koliki je fokus unutar nas samih, koje su metode fokusiranja, kako odabrati fokus.

Dokumentarac “Ispiranje mozga”, dotakao se čoveka kao bića podležnog obrascima, odnosno kalupima nametnutih verovanja i sistema vrednosti. Takođe, čovek je prirodno sklon da bude deo grupe, ne bi li bio prihvaćen, često ni ne analizirajući put kojim ide. Razlog tome su i potisnute traume, osećaj odbačenosti, te čovek biva ubačen u prvu grupu koja mu ponudi ruku. Dokumentarac budi pitanja o osvešćivanju obrazaca verovanja, ali i razumevanju onih koji su podložni “ispiranju mozga”.

Oba dokumentarca su pokrenula diskusiju među stipendistima, gde su mladi imali prilike da razmene svoje stavove, iskustva, mišljenja, nedoumice o gore navedenim temama.