Pisanje CV-ja i motivacionog pisma

Pisanje CV-ja i motivacionog pisma

CV nije samo formalno sredstvo pri prijavi za posao ili program. On je vaše prodajno pismo kojim prodajete svoje usluge potencijalnom poslodavcu. U pitanju je dokument koji vam može obezbediti intervju sa poslodavcem i šansu da sebe predstavite uživo i detaljnije.

Dobro napisan CV je ulaznica za svet čiji deo želite da postanete. On nije garancija da ćete u njemu i ostati, da ćete se snaći, da ćete biti zadovoljniji i da će vas svi prihvatiti. Ali, ako je vaša ulaznica neodgovarajuća, onda ništa od toga ne možete ni saznati. CV napisan na koncizan i struktuiran način, treba da vas prikaže u najboljem svetlu.

CV nije samo formalno sredstvo pri prijavi za posao ili program. On je vaše prodajno pismo kojim prodajete svoje usluge potencijalnom poslodavcu. U pitanju je dokument koji vam može obezbediti intervju sa poslodavcem i šansu da sebe predstavite uživo i detaljnije.

Dobro napisan CV je ulaznica za svet čiji deo želite da postanete. On nije garancija da ćete u njemu i ostati, da ćete se snaći, da ćete biti zadovoljniji i da će vas svi prihvatiti. Ali, ako je vaša ulaznica neodgovarajuća, onda ništa od toga ne možete ni saznati. CV napisan na koncizan i struktuiran način, treba da vas prikaže u najboljem svetlu.

Ova radionica je održana za dve grupe naših stipendista koji svoju edukaciju nastavljaju dalje usavršavanjem svojih akademskih veština.
Predavač na ovu temu bio je Boško Mihailović.